Avioradar koristi kolačiće da bi Vam omogućio jednostavnije i ugodnije korištenje stranice. 

AVIORADAR - Hrvatski zrakoplovni portal

METAR i TAF za zračne luke u Hrvatskoj

[Source: ADDS]
METAR
LDZA 201630Z 11002KT CAVOK 15/09 Q1024 NOSIG =
LDZA 201125Z 2012/2112 04005KT CAVOK TX20/2013Z TN06/2105Z PROB30 TEMPO 2100/2104 03012KT SHRA FEW030TCU BKN040 TEMPO 2102/2107 RA BECMG 2106/2108 05008KT LDSP 201630Z 36007KT CAVOK 21/08 Q1019 NOSIG =
LDSP 201125Z 2012/2112 10008KT CAVOK TX24/2012Z TN16/2103Z TEMPO 2012/2016 23007KT BECMG 2015/2017 04008KT TEMPO 2108/2112 05015KT LDDU 201630Z 03016KT 360V060 CAVOK 21/04 Q1018 NOSIG =
LDDU 201125Z 2012/2112 30008KT 9999 FEW040 TX24/2012Z TN16/2105Z BECMG 2017/2019 02012KT LDPL 201630Z VRB01KT CAVOK 16/13 Q1022 BECMG 06008KT =
LDPL 201125Z 2012/2112 06008KT CAVOK TX23/2013Z TN10/2104Z PROB30 TEMPO 2013/2016 27006KT PROB30 TEMPO 2106/2110 SHRA FEW030TCU SCT040 BECMG 2107/2109 06014KT PROB30 TEMPO 2110/2112 06015G25KT LDZD 201630Z 08004KT 050V120 CAVOK 18/08 Q1021 NOSIG =
LDZD 201125Z 2012/2112 06007KT CAVOK TX24/2012Z TN10/2103Z TEMPO 2012/2015 32008KT TEMPO 2106/2112 04015G25KT LDRI 201630Z 06007KT CAVOK 19/07 Q1022 =
LDRI 201125Z 2012/2112 26005KT CAVOK TX22/2013Z TN14/2105Z BECMG 2017/2019 06010KT PROB30 TEMPO 2106/2109 SHRA FEW030TCU SCT040 TEMPO 2109/2112 04015G30KT LDOS 201630Z 28004KT CAVOK 14/12 Q1022 =
LDOS 201125Z 2012/2112 35005KT CAVOK TX20/2014Z TN09/2104Z BECMG 2022/2100 34012KT PROB30 TEMPO 2101/2105 SHRA FEW030TCU
TAF
LDZA 201125Z 2012/2112 04005KT CAVOK TX20/2013Z TN06/2105Z PROB30 TEMPO 2100/2104 03012KT SHRA FEW030TCU BKN040 TEMPO 2102/2107 RA BECMG 2106/2108 05008KT =
LDSP 201125Z 2012/2112 10008KT CAVOK TX24/2012Z TN16/2103Z TEMPO 2012/2016 23007KT BECMG 2015/2017 04008KT TEMPO 2108/2112 05015KT =
LDDU 201125Z 2012/2112 30008KT 9999 FEW040 TX24/2012Z TN16/2105Z BECMG 2017/2019 02012KT =
LDPL 201125Z 2012/2112 06008KT CAVOK TX23/2013Z TN10/2104Z PROB30 TEMPO 2013/2016 27006KT PROB30 TEMPO 2106/2110 SHRA FEW030TCU SCT040 BECMG 2107/2109 06014KT PROB30 TEMPO 2110/2112 06015G25KT =
LDZD 201125Z 2012/2112 06007KT CAVOK TX24/2012Z TN10/2103Z TEMPO 2012/2015 32008KT TEMPO 2106/2112 04015G25KT =
LDRI 201125Z 2012/2112 26005KT CAVOK TX22/2013Z TN14/2105Z BECMG 2017/2019 06010KT PROB30 TEMPO 2106/2109 SHRA FEW030TCU SCT040 TEMPO 2109/2112 04015G30KT =
LDOS 201125Z 2012/2112 35005KT CAVOK TX20/2014Z TN09/2104Z BECMG 2022/2100 34012KT PROB30 TEMPO 2101/2105 SHRA FEW030TCU =
SR / SS: 05:19 / 16:01 UTC (Zagreb 2018-10-20)