Avioradar koristi kolačiće da bi Vam omogućio jednostavnije i ugodnije korištenje stranice. 

AVIORADAR - Hrvatski zrakoplovni portal

Press Akademija: edukativni program u zrakoplovstvu – 2. dio

Piše: Petar Krvarić.

Press Akademija

Drugi dio Press Akademije održan je u službenim prostorijama hrvatskog nacionalnog prijevoznika Croatia Airlines i Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe (HKZP).

Press Akademija: edukativni program u zrakoplovstvu - 1.dio

Prilagodba operacija novom putničkom terminalu MZL Zagreb i održavanje redovitosti planiranog prometa – gospodin Rober Kruljac, voditelj zemaljskih usluga u Croatia Airlinesu prezentirao je način na koji se nacionalna kompanija pripremala za prelazak na novi putnički terminal zračne luke Franjo Tuđman uoči njegova otvorenja u ožujku 2017 godine.  Pripreme su započele još tijekom 2014. godine, reogranizacijom operativnog centra kompanije, čije je spajanje s dijelom stanice ZAG oformljena posebna organizacijska jedinica po imenu Operativni i HUB Control Centar. Konačan cilj spajanja u navedenu organizacijsku jedinicu su bolja kontrola i kvalitetnije upravljanje poslovnim procesima za vrijeme trajanje leta i tijekom prihvata zrakoplova.  Također je provedena interna organizacija odjela zemaljskih usluga prebacivanjem poslova šaltera prodaje karata iz Sektora prodaje u Sektor prometa, odnosno u Službu zemaljskih operacija. Proveden je cijeli niz internih natječaja i dodatnih školovanja nebi li djelatnici dobili na širini znanja i vještina potrebnih za obavljanje multifunkcionalnih zadaća u složenijem okružju novog putničkog terminala.  Organizirani su i posebni timovi za praćenje i nadzor pružene usluge na zračnoj i zemaljskoj strani (airside i landside) putničkog terminala. Svi odjeli su aktivno surađivali sa ORAT timom (OperationReadiness and Airport Transfer Programme), specijalno oformljenom jedinicom zaduženom za organizaciju i koordinaciju nesmetane primopredaje infrastrukture i svih operacije novog putničkog terminala u ruke korisnicima, odnosno djelatnicima zračne luke i nacionalnom avioprijevozniku.  U tom procesu testirale su se standardne operativne procedure i oprema u stvarnim situacijama, te je proveden zajednički projekt Move Under One Roof sa stručnjacima iz Star Alliance udruženja partnerskia aviokompanija gdje je cilj bila razmjena iskustva što je posebno važno obzirom je Croatia Airlines članica Star Alliance udruženja i dijeli transferne putnike s partnerskim kompanijama unutar navedenog udruženja.

Gospodin Kruljac osvrnuo se na porast u statistici kašnjenja, te ustanovio kako su tijekom 2017. najveći porasti kašnjenja zabilježeni tijekom vršnih ljetnih mjeseci.  Zaključio je kako se stanje u 2018. u potpunosti normaliziralo.  

f_800_450_16119285_00_images_Press_Akademija_OU_319_9A-CTI_ZAG_PK.jpg

Širenje europske mreže odredišta i izlazak Croatia Airlinesa na nova tržišta u posljednje tri godine – gospodin Krešimir Mlinar, direktor upravljanja mrežom i prihodima prezentirao je izlazak nacionalnog avioprijevoznika na nova tržišta u protekle tri godine, kao i strategiju temeljem koje su takva tržišta odabrana. 

Osnova strategije širenja jest u pravilnom planiranju koje u obzir uzima cikličnost u kretanju potražnje, regulaciju tržišta i graničnu profitabilnost.  Profitabilnost ruta je uvjetovana prihodovnim potencijalima s jedne, te troškovnim stavkama s druge strane.  Visoki prihodi ovise o popunjenosti putničke kabine, postignutoj prosječnoj tarifi, prihodima od dodatnih usluga, prihoda od prijevoza pošte i tereta, te prihoda od code share sporazuma.  Troškovni pristisci na profitabilnost ruta obuhvaćaju troškove operacija (zrakoplov, osoblje, gorivo, preleti), troškove u distribuciji prodaje (provizije za GDS sustave i razne online booking platforme), troškove usluga i troškove poremećaja u redovitosti prometa. 

Budući je cijelo hrvatsko zrakoplovno tržište vođeno visokom sezonalnošću u potražnji, Croatia Airlines u ljetnim mjesecima postiže visoku stopu popunjenosti, kao i visoku prosječnu tarifu, međutim tijekom zime potražnja drastično pada, kao i prosječna tarifa.  Nacionalni prijevoznik je godinama letio s prosječnom stopom popunjenosti (load factor, LF) koja se kretala između 60% do 65%, a u posljednjim godinama su postignuta znatna poboljšanja. U 2017. godini, postignut je LF od 74%.  Tijekom ljetnih mjeseci Croatia Airlines ostvaruje manje od 20% udjela ostvarenih operacija u odnosu na cijelo hrvatsko tržište, dok tijekom zimskih mjeseci ostvaruje udio veći od 75%.  Kompanija ljeti nema dovoljno kapaciteta za zadovoljiti sezonalnu potražnju, dok preko zime raspolaže viškom kapaciteta i ostvaruje gubitke.  Kako bi slikovito prikazao način na koji sezonalnost oblikuje poslovnu strategiju kompanije, gospodin Mlinar se našalio, te izjavio kako Croatia Airlines s obzirom na potražnju ljeti s lakoćom može popuniti i do 70 zrakoplova u svojoj floti, međutim takav bi ju potez koštao velikih problema nakon ljeta, jer nebi mogla podmirivati troškove dugoročnog financiranja i održavanja takve flote. Iz navedenih razloga nacionalni avioprijevoznik već nekoliko godina koristi opciju višemjesečnog najma zrakoplova od 100 sjedala koje kompaniji privremeno u sezoni omogućuje povećanje kapaciteta.  Riječ je o wet lease modelu što znači kako se radi o sezonalnom (višemjesečnom) najmu zrakoplova s posadom. 

Za potrebe planiranja novih ruta u obzir se uzimaju povijesni podatci poput broja putnika i prosječno postignute cijene tarife na pojedinim rutama, postojanost ili izostanak konkurencije, te se razmatra profil putnika i trend tržišta.  Također se gleda raspoloživost flote, optimalna količina novo ponuđenih sjedala, rade se procjene nezahvaćenog tržišta kao i opasnot rasapa na obližnje zračne luke (tz. „leakage efekt“), utjecaj na ostale rute Croatia Airlinesa (primjerice otvaranje skandinavskih ruta do Stockholma, Osla i Helsinkija neizravno utječe na postojeću rutu za Kopenhagen) i procjena do koje je mjere potrebno stimulirati tržište kako bi se nakon faze uhodavanja postigla ciljana popunjenost i prihodi na novoj liniji.  Sve navedene stavke promatraju se u kontekstu postojećeg i budućeg tržišnog udjela, odnosno ukoliko se pokaže kako su benefiti visoki, a rizici dovoljno niski, prelazi se u drugu fazu planiranja koje obuhvaća operativnu pripremu, odnosno testiranje na koji način će se ruta uklopiti u postojeći red letenja.  Nekad se značajni dijelovi reda letenja prilagođavaju kako bi cijela mreža dobro profunkcionirala.  Primjerice, prilikom uvođenja novih ruta prema sjevernoj ili zapadnoj Europi, iznimno je važno za kompaniju da pokuša obuhvatiti što veći broj dolaznih konekcija odnosno iskoristiti transferni potencijal dolaznih putnika iz regije i hrvatske obale (Skopje, Mostar, Sarajevo, Split, Dubrovnik), čime se ostvaruje „double pax count“ za nacionalnog prijevoznika ukoliko dio putnika sa spomenutih linija presijeda do Lisbona, Praga, Dublina, Frankfurta itd.

Croatia Airlines je u protekle tri godine uspostavila deset novih sezonskih linija, od kojih se dvije linije Dublin i Mostar uvode ove godine, a sve sezonske linije se u 2018. godine planiraju lansirati ranije no ikad, već s početkom od 30. travnja kada kreće prvi let za Lisbon. 

f_800_450_16119285_00_images_Press_Akademija_Press_akademija_CDG2.jpg

Organizacija i poslovanje HKZP-a s osvrtom na suradnju s drugim subjektima u zračnom prometu

U službenim prostorijama Hrvatske kontrole zračne plovidbe prezentirane su povijest, upravljačka organizacija i tipovi usluga, te su pojašnjene različite vrste kontrole zračnog prometa, područja nadležnosti prema teritoriju i nadmorskoj visini.  Prezentirani su trendovi u prometu i nekoliko razvojnih projekata na regionalnoj i europskoj razini čiji je cilj unaprijediti upravljanje, odnosno dobrom pripremom i organizacijom zračnog prostora adekvatno odgovarati na izazov sverastućeg zračnog prometa. 

HKZP je certificiran za a. pružanje usluge civilnim i vojnim korisnicima i za b. usluge usklađene s EU postupatima Jedinstvenog europskog neba– 1. Single European Sky: operativne usluge u zračnom prometu (ATS), 2. usluge komunikacije, navigacije i nadzora (CNS), 3. usluge zrakoplovnog informiranja (AIS) i 4. usluge zrakoplovne meteorologije (MET).

Kontrola zračnog prometa dijeli se na tri osnovne vrste: 1. oblasnu kontrolu (preleti), 2. prilaznu kontrolu za kontrolirane letove u dolasku na zračnu luku i odlasku sa zračne luke, te 3. toranjsku kontrolu koja kontrolira polijetanja i slijetanja, te kretanja po manevarskim površinama zračne luke.

U Hrvatskoj djeluje 7 podružnica i 10 tornjeva, a područje nadležnosti oblasne kontrole se odnosi na teritorij Republike Hrvatske i zapadni dio susjedne Bosne i Hercegovine. 

Promet je sezonalnog karaktera, a u njegovoj strukturi prevladava promet od preleta iznad Hrvatske s udjelom od 83%, dok dolazni i odlazni međunarodni promet bilježi udio od 15%.  Domaći promet sudjeluje svega sa 2% u ukupnom prometu.   Broj operacija je u stalom porastu, te je u 2017. ostvareno više 580.000 operacija, što predstavlja povijesni rekord.

f_800_450_16119285_00_images_Press_Akademija_DBV_night_landing_apr18_NS.jpg

Sustav financiranja HKZP utvrđen je sukladno načelima EUROCONTROLA, krovne organizacije u kontroli leta na području Europske unije i troškovi su strogo namjenski. Preko 90% prihoda HKZP ostvaruju se naplatom usluga inozemnim prijevoznicima, a u strukturi prihoda i troškova sudjeluju tri komponente: rutne naknade u zračnom prostoru RH i iznad istočnog dijela Jadranskog mora (80%), rutne naknade od usluga u zračnom prostoru BiH (10%) i terminalne naknade (polijetanje zrakoplova) 10%.

HKZP na europskoj razini aktivno sudjeluje u dva projekta od iznimne važnosti za povećanje protoka i sigurnosti zračnog prometa, ali i smanjenja kašnjenja i troškova: FABCE i COOPANS.

U ljeto 2018. planiranoje puštanje u rad sustava za nadzor i vođenje prometa čiji je zadatak osigurati nadzor prometa na manevarskim površinama Međunarodne zračne luke Franjo Tuđman korištenjem 14 multilateracijskih senzora najnovije generacije i primarnog radara SR-3. 

Za potrebe praćenja rasta prometa u budućnosti, Hrvatska kontrola zračne plovidbe aktivno provodi sveobuhvatni plan zapošljavanja i školovanja djelatnika u kontroli leta.  Cjelokupni ciklus selekcije i školovanja za jednog djelatnika može iznositi i po nekoliko tisuća eura.  Nedavno je raspisan natječaj za zapošljavanje kontrolora leta i odaziv je uspješan. 

Slijedi treći dio Press Akademije, koji je održan u Parizu.

f_800_450_16119285_00_images_Press_Akademija_AF_SSC_F-BVFF_CDG_apr18_NS.jpg

Foto © Avioradar PK/NS 

Twitter