Avioradar koristi kolačiće da bi Vam omogućio jednostavnije i ugodnije korištenje stranice. 

AVIORADAR - Hrvatski zrakoplovni portal

[Posjetili smo] :Tehničare iz eskadrile borbenih aviona 91.ZB

Karlo Mudri.

f_800_450_16119285_00_images_HRZ_Edukacija_HRZ_P1070149.jpg

Iako se rijetko spominju, oni su dio tima bez kojeg ne bi bilo moguće letenje.  

Imali smo priliku razgovarati s nekolicinom zrakoplovnih tehničara. Avioradar vam donosi priču kako izgleda posao tehničara na zrakoplovu MiG-21 iz Eskadrile borbenih aviona. Ovim putem im se zahvaljujemo na gostoprimstvu i odvojenom vremenu.

Za početak, napominjemo da sustav zrakoplovno-tehničkog održavanja obuhvaća planiranje, organiziranje i tehničku pripremu za uporabu, povremene preglede, popravke, preinake, remont i čuvanje zrakoplova i zrakoplovne tehnike te nadzor i kontrolu održavanja. Održavanje se provodi kroz dvije vrste: preventivno i korektivno. Ovisno o tipu održavanja, provodi se održavanje po resursima i održavanje prema stanju. Održavanje po resursima provodi se u tri stupnja dok se ono prema stanju provodi kroz linijsku i baznu razinu održavanja. Prvi  i drugi stupanj istovjetan je s linijskom razinom, a treći stupanj s baznom razinom održavanja.

Prvi stupanj održavanja obuhvaća prethodnu pripremu i otklanjanje manjih neispravnosti, neposrednu pripremu zrakoplova, međuletni pregled i opsluživanje tijekom uporabe, izvlačenje, uvlačenje i vuču zrakoplova, smještaj, čuvanje i održavanje zrakoplova izvan uporabe, prihvat zrakoplova u prolazu te izvanredne preglede, a provodi se u Eskadrili borbenih aviona.

Drugi stupanj održavanja se provodi radi obnove resursa i osiguranja najviše ispravnosti i pouzdanosti za sigurnu uporabu zrakoplova tijekom odobrenog resursa. Obuhvaća povremene preglede, zamjenu komponenti zrakoplova, manji popravak i podešavanje zrakoplova i komponenti, manju promjenu zrakoplova i komponenti, pomoć nižim i višim stupnjevima održavanja, prihvat zrakoplova u prolazu, smještaj, čuvanje i održavanje zrakoplova izvan uporabe, izvanredni pregled zrakoplova, a provodi se u zrakoplovno-tehničkoj bojni.

Treći stupanj održavanja se provodi radi obnove utvrđenog resursa ili dovođenja u ispravno stanje nakon nesreće, oštećenja i veće neispravnosti, a obuhvaća remont zrakoplova, sustava i uređaja, popravak zrakoplova, sustava i uređaja prije istjeka resursa, popravak nakon nesreće ili oštećenja zrakoplova, modernizaciju zrakoplova, najsloženije promjene na zrakoplovu, izradu i homologaciju sustava i uređaja, konstruiranje, izradu i homologaciju specijalne opreme i alata, konstruiranje, izradu, remont i homologaciju bespilotnih letjelica, prenamjenu i homologaciju zrakoplova, izradu nastavnih sredstava, popravak i umjeravanje opreme, alata i pribora. Taj stupanj provodi domaća (ZTC- Zrakoplovno tehnički centar) ili inozemna ovlaštena organizacija održavanja.

Osnovna zadaća tehničara Eskadrile borbenih aviona je održavanje zrakoplova i zrakoplovne tehnike u prvom stupnju održavanja kojim se osigurava najveća moguća ispravnost i pouzdanost zrakoplova i zrakoplovne tehnike za pravodobno i sigurno izvršenje zadaća. Održavanje jednog zrakoplova provodi tim ovlaštenih zrakoplovnih tehničara po specijalnostima koji čine nadležni zapovjednik održavanja, ZT kontrolori po specijalnostima, zrakoplovni tehničar za zrakoplov i motor (ZIM), zrakoplovni tehničar za instrumente, radio-radar i elektroopremu (IRE) i zrakoplovni tehničar za zrakoplovno naoružanje (ZN).

Radni tjedan započinje tehničkim danom kako bi se utvrdilo detaljno stanje zrakoplova i otklonile eventualne neispravnosti na njemu. Tim zrakoplovnih tehničara određuje zapovjednik postrojbe za održavanje koji je i odgovoran za pripremu zrakoplova. Tehničar zrakoplova (ZIM) održava jedan zrakoplov, a tehničari ostalih specijalnosti više zrakoplova istoga tipa.

Tijekom letačkog dana, na zrakoplovu se rade sljedeći pregledi: prijeletni pregled zrakoplova i uklanjanje eventualnih manjih neispravnosti, provjera količine goriva, maziva i plinova, pokretanje i provjera rada motora, naoružavanje zrakoplova, prijam zrakoplova od pilota nakon leta, međuletni pregled, punjenje zrakoplova gorivom, mazivom, i plinovima te poslijeletni pregled zrakoplova i otklanjanje utvrđenih neispravnosti. Svi pregledi na zrakoplovu provode se po Programu održavanja za određeni tip zrakoplova, pridržavajući se svih propisanih mjera sigurnosti i protupožarnih mjera.

f_800_450_16119285_00_images_HRZ_Edukacija_HRZ_P1070160.jpg

O obuci

Održavanje vojnih zrakoplova i zrakoplovne tehnike obavlja ZT osoblje koje posjeduje odgovarajuću stručnu spremu i propisanu stručnu i zdravstvenu sposobnost.

Nakon usvajanja općih vojnih znanja u Požegi, slijedi stručno osposobljavanje ZT osoblja koje provodi Središte za obuku HRZ-a i ustrojstvene jedinice Oružanih snaga nadležne za održavanje. Stručna osposobljenost ZT osoblja utvrđuje se ispitima i provjerama koje provodi ispitno povjerenstvo i instruktori ispitivači koje imenuje Samostalna služba za vojni zračni promet. ZT osoblje koje uspješno položi ispite iz opsluživanja i održavanja određenog tipa zrakoplova, komponenti i propisa o postupcima provedbe i kontrole održavanja stječe ovlaštenje za samostalno održavanje zrakoplova, zrakoplovne tehnike i kontrolu održavanja.

Unazad nekoliko godina, unutar grane HRZ-a, intenzivno se radi na popuni i pomlađivanju zrakoplovno tehničkog kadra. Uspostavljena je dobra suradnja sa srednjim zrakoplovnim školama iz Velike Gorice i Zadra čiji učenici dio praktične nastave obavljaju u postrojbama za održavanje zrakoplova. Također, treba napomenuti da određeni broj učenika prima stipendije te ih nakon završetka školovanja čeka sigurno zaposlenje u struci

f_800_450_16119285_00_images_HRZ_Edukacija_HRZ_HRZ_Edukacija-5.jpg

Pročitajte još:

Foto: © Karlo Mudri - Avioradar