Avioradar koristi kolačiće da bi Vam omogućio jednostavnije i ugodnije korištenje stranice. 

AVIORADAR - Hrvatski zrakoplovni portal

METAR & TAF

[Source: ADDS]
METAR
LDZA 260800Z 03004KT 360V090 0500 R05/1700U R23/1100U PRFG VV002 M00/M01 Q1023 TEMPO -FZRA FZFG =
AMD LDZA 260803Z 2608/2706 VRB02KT 0700 FG VV002 TX06/2613Z TN00/2608Z PROB30 TEMPO 2608/2609 0300 -FZRA FZFG BECMG 2609/2611 2000 BR BKN003 PROB30 2612/2616 6000 NSW BKN010 BECMG 2616/2618 0200 FG VV001 LDSP 260800Z 01003KT 340V070 9999 FEW050 11/09 Q1021 NOSIG =
LDSP 260534Z 2606/2706 32006KT 9999 FEW020 BKN050 TX13/2612Z TN06/2705Z TEMPO 2606/2609 RA PROB30 TEMPO 2620/2700 -TSRA FEW020CB BKN030 LDDU 260800Z 13010KT 9999 -RA FEW006 BKN013 11/10 Q1023 NOSIG =
AMD LDDU 260609Z 2606/2706 09008KT 9999 BKN045 TX12/2612Z TN07/2705Z TEMPO 2606/2706 RA PROB40 TEMPO 2606/2620 3000 +RA BKN010 BECMG 2607/2609 14015KT PROB30 TEMPO 2608/2620 2000 TSRA SCT010 FEW015CB BKN025 BECMG 2621/2623 06008KT LDPL 260800Z VRB01KT 2700 MIFG BR OVC008 08/08 Q1022 NOSIG =
LDPL 260525Z 2606/2706 VRB02KT 3000 BR BKN020 TX12/2613Z TN06/2705Z TEMPO 2606/2608 0800 BCFG BKN002 BECMG 2608/2610 7000 NSW BECMG 2614/2616 30007KT LDZD 260800Z 14003KT 100V190 8000 -RA FEW020 SCT040 BKN070 09/09 Q1021 NOSIG =
AMD LDZD 260626Z 2606/2706 09006KT 9999 FEW015 BKN040 TX11/2613Z TN04/2705Z TEMPO 2606/2700 4000 RA PROB40 TEMPO 2606/2610 16014KT PROB30 TEMPO 2607/2616 TSRA FEW015CB BKN030 BECMG 2618/2620 34007KT LDRI 260800Z 00000KT 1100 BR OVC010 10/09 Q1021 =
AMD LDRI 260618Z 2606/2706 VRB02KT 9999 FEW015 BKN030 TX11/2613Z TN06/2705Z TEMPO 2606/2618 2000 -RA BR BKN010 OVC030 PROB40 TEMPO 2606/2615 0600 FG LDOS 260800Z 05004KT 040V100 2000 BR NSC 00/M01 Q1023 =
LDOS 260525Z 2606/2706 VRB02KT 3000 BR NSC TX08/2614Z TNM01/2705Z PROB30 2606/2609 0200 FZFG VV002 BECMG 2609/2611 6000 NSW BECMG 2617/2619 2000 BR PROB40 2618/2706 0500 FG PROB30 2702/2706 0200 FZFG VV002
TAF
AMD LDZA 260803Z 2608/2706 VRB02KT 0700 FG VV002 TX06/2613Z TN00/2608Z PROB30 TEMPO 2608/2609 0300 -FZRA FZFG BECMG 2609/2611 2000 BR BKN003 PROB30 2612/2616 6000 NSW BKN010 BECMG 2616/2618 0200 FG VV001 =
LDSP 260534Z 2606/2706 32006KT 9999 FEW020 BKN050 TX13/2612Z TN06/2705Z TEMPO 2606/2609 RA PROB30 TEMPO 2620/2700 -TSRA FEW020CB BKN030 =
AMD LDDU 260609Z 2606/2706 09008KT 9999 BKN045 TX12/2612Z TN07/2705Z TEMPO 2606/2706 RA PROB40 TEMPO 2606/2620 3000 +RA BKN010 BECMG 2607/2609 14015KT PROB30 TEMPO 2608/2620 2000 TSRA SCT010 FEW015CB BKN025 BECMG 2621/2623 06008KT =
LDPL 260525Z 2606/2706 VRB02KT 3000 BR BKN020 TX12/2613Z TN06/2705Z TEMPO 2606/2608 0800 BCFG BKN002 BECMG 2608/2610 7000 NSW BECMG 2614/2616 30007KT =
AMD LDZD 260626Z 2606/2706 09006KT 9999 FEW015 BKN040 TX11/2613Z TN04/2705Z TEMPO 2606/2700 4000 RA PROB40 TEMPO 2606/2610 16014KT PROB30 TEMPO 2607/2616 TSRA FEW015CB BKN030 BECMG 2618/2620 34007KT =
AMD LDRI 260618Z 2606/2706 VRB02KT 9999 FEW015 BKN030 TX11/2613Z TN06/2705Z TEMPO 2606/2618 2000 -RA BR BKN010 OVC030 PROB40 TEMPO 2606/2615 0600 FG =
LDOS 260525Z 2606/2706 VRB02KT 3000 BR NSC TX08/2614Z TNM01/2705Z PROB30 2606/2609 0200 FZFG VV002 BECMG 2609/2611 6000 NSW BECMG 2617/2619 2000 BR PROB40 2618/2706 0500 FG PROB30 2702/2706 0200 FZFG VV002 =
SR / SS: 06:23 / 15:52 UTC (Zagreb 2020-01-26)