Avioradar koristi kolačiće da bi Vam omogućio jednostavnije i ugodnije korištenje stranice. 

AVIORADAR - Hrvatski zrakoplovni portal

METAR & TAF

[Source: ADDS]
METAR
LDZA 270900Z 13003KT 090V170 9999 -RA FEW008 17/13 Q1013 NOSIG =
LDZA 270525Z 2706/2806 VRB02KT 9999 -RA BKN040 TX20/2711Z TN14/2723Z TEMPO 2709/2800 3000 -RA BR BKN010 OVC025 PROB40 TEMPO 2709/2806 SHRA SCT010 FEW025TCU BKN035 PROB30 TEMPO 2718/2806 TSRA SCT010 FEW025CB BKN035 PROB30 TEMPO 2722/2806 1000 BCFG LDSP 270900Z 11008KT 030V140 9999 -RA SCT018 BKN030 16/15 Q1011 BECMG 10010KT TEMPO RA =
LDSP 270525Z 2706/2806 11014KT 9999 BKN050 TX18/2714Z TN16/2803Z TEMPO 2706/2715 5000 RA BKN014 PROB40 TEMPO 2800/2806 12010KT 4000 TSRA FEW017CB BKN020 LDDU 270900Z 08012KT 9999 FEW030 BKN050 17/15 Q1013 TEMPO 4000 RA BKN010 =
LDDU 270525Z 2706/2806 12015KT 9999 BKN020 TX18/2715Z TN15/2706Z TEMPO 2706/2718 3000 RA BKN012 PROB40 TEMPO 2721/2806 VRB15G25KT 3000 TSRA FEW015CB BKN020 LDPL 270900Z 06011KT 9999 -RA FEW012 SCT033 BKN040 15/14 Q1011 NOSIG =
LDPL 270525Z 2706/2806 06007KT 9999 FEW010 BKN040 TX18/2710Z TN15/2706Z BECMG 2710/2712 12012KT PROB30 TEMPO 2711/2718 12015G25KT PROB40 TEMPO 2712/2800 3000 RA BKN010 OVC030 PROB30 TEMPO 2721/2806 TSRA SCT005 FEW020CB BKN025 LDZD 270900Z 10009KT 050V140 9999 FEW027 SCT040 17/14 Q1011 BECMG 12014KT =
LDZD 270525Z 2706/2806 12009KT 9999 BKN050 TX18/2714Z TN15/2803Z BECMG 2706/2708 13015KT TEMPO 2706/2714 4000 RA BKN014 PROB40 TEMPO 2709/2714 13018G28KT PROB40 TEMPO 2720/2806 11009KT 5000 RA BKN014 PROB30 TEMPO 2721/2806 4000 TSRA FEW017CB BKN020 LDRI 270900Z 28003KT 250V320 6000 RA FEW007 SCT030 BKN050 16/15 Q1012 =
LDRI 270525Z 2706/2806 VRB02KT 9999 FEW005 BKN040 TX19/2710Z TN15/2706Z TEMPO 2712/2800 3000 RA BKN010 OVC030 TEMPO 2800/2806 14006KT PROB30 TEMPO 2800/2806 TSRA FEW005 FEW030CB BKN040 LDOS 270900Z 22007KT 6000 -RA FEW010 SCT040 18/16 Q1013 RERA =
LDOS 270525Z 2706/2806 11007KT 9999 BKN040 TX20/2712Z TN15/2800Z PROB40 TEMPO 2706/2719 SHRA FEW030TCU BKN040 PROB30 TEMPO 2715/2719 11015KT TSRA FEW030CB BKN040 PROB30 TEMPO 2722/2803 1500 BCFG
TAF
LDZA 270525Z 2706/2806 VRB02KT 9999 -RA BKN040 TX20/2711Z TN14/2723Z TEMPO 2709/2800 3000 -RA BR BKN010 OVC025 PROB40 TEMPO 2709/2806 SHRA SCT010 FEW025TCU BKN035 PROB30 TEMPO 2718/2806 TSRA SCT010 FEW025CB BKN035 PROB30 TEMPO 2722/2806 1000 BCFG =
LDSP 270525Z 2706/2806 11014KT 9999 BKN050 TX18/2714Z TN16/2803Z TEMPO 2706/2715 5000 RA BKN014 PROB40 TEMPO 2800/2806 12010KT 4000 TSRA FEW017CB BKN020 =
LDDU 270525Z 2706/2806 12015KT 9999 BKN020 TX18/2715Z TN15/2706Z TEMPO 2706/2718 3000 RA BKN012 PROB40 TEMPO 2721/2806 VRB15G25KT 3000 TSRA FEW015CB BKN020 =
LDPL 270525Z 2706/2806 06007KT 9999 FEW010 BKN040 TX18/2710Z TN15/2706Z BECMG 2710/2712 12012KT PROB30 TEMPO 2711/2718 12015G25KT PROB40 TEMPO 2712/2800 3000 RA BKN010 OVC030 PROB30 TEMPO 2721/2806 TSRA SCT005 FEW020CB BKN025 =
LDZD 270525Z 2706/2806 12009KT 9999 BKN050 TX18/2714Z TN15/2803Z BECMG 2706/2708 13015KT TEMPO 2706/2714 4000 RA BKN014 PROB40 TEMPO 2709/2714 13018G28KT PROB40 TEMPO 2720/2806 11009KT 5000 RA BKN014 PROB30 TEMPO 2721/2806 4000 TSRA FEW017CB BKN020 =
LDRI 270525Z 2706/2806 VRB02KT 9999 FEW005 BKN040 TX19/2710Z TN15/2706Z TEMPO 2712/2800 3000 RA BKN010 OVC030 TEMPO 2800/2806 14006KT PROB30 TEMPO 2800/2806 TSRA FEW005 FEW030CB BKN040 =
LDOS 270525Z 2706/2806 11007KT 9999 BKN040 TX20/2712Z TN15/2800Z PROB40 TEMPO 2706/2719 SHRA FEW030TCU BKN040 PROB30 TEMPO 2715/2719 11015KT TSRA FEW030CB BKN040 PROB30 TEMPO 2722/2803 1500 BCFG =
SR / SS: 03:12 / 18:33 UTC (Zagreb 2019-05-27)