Avioradar koristi kolačiće da bi Vam omogućio jednostavnije i ugodnije korištenje stranice. 

AVIORADAR - Hrvatski zrakoplovni portal

METAR & TAF

[Source: ADDS]
METAR
LDZA 200600Z 21004KT 5000 -RA BR NSC 07/06 Q1013 BECMG 05007KT =
LDZA 200525Z 2006/2106 VRB02KT 6000 SCT015 BKN035 TX09/2013Z TN04/2105Z BECMG 2006/2008 05008KT TEMPO 2007/2016 3000 RA BR BKN010 BKN030 BECMG 2012/2014 VRB02KT PROB40 TEMPO 2016/2103 1200 -RA BCFG BKN002 BKN025 PROB30 2103/2106 0300 FG VV001 LDSP 200600Z 06004KT 010V100 6000 RA FEW009 SCT020 OVC040 12/12 Q1009 NOSIG =
LDSP 200525Z 2006/2106 10012KT 9999 SCT040 TX15/2012Z TN11/2102Z TEMPO 2006/2106 RA PROB40 TEMPO 2006/2020 4000 SHRA SCT025TCU BKN030 PROB30 TEMPO 2012/2016 22010KT 3000 TSRA FEW025CB BKN030 BECMG 2016/2018 VRB02KT LDDU 200600Z 16016G27KT 070V200 4000 RA VCTS FEW005 SCT010 FEW015CB 14/12 Q1011 TEMPO TSRA =
LDDU 200525Z 2006/2106 12015KT 9999 FEW015 SCT025 TX15/2012Z TN11/2023Z TEMPO 2006/2015 4000 SHRA SCT020TCU BKN025 PROB30 TEMPO 2006/2014 3000 TSRA FEW020CB BKN023 TEMPO 2012/2017 20008KT BECMG 2017/2019 09006KT PROB40 TEMPO 2018/2106 4000 SHRA FEW020TCU SCT030 LDPL 200600Z 04008KT CAVOK 13/06 Q1010 NOSIG =
LDPL 200525Z 2006/2106 06008KT 9999 SCT015 BKN035 TX14/2009Z TN07/2105Z TEMPO 2010/2106 3000 -RA BR BKN005 BKN030 PROB30 TEMPO 2012/2106 SHRA FEW020TCU BKN025 BECMG 2012/2014 27005KT LDZD 200600Z 09004KT 050V130 8000 RA SCT040 OVC060 11/11 Q1010 NOSIG =
LDZD 200525Z 2006/2106 06005KT 9999 -RA SCT040 TX13/2015Z TN08/2105Z TEMPO 2006/2100 RA BECMG 2008/2010 13010KT PROB30 TEMPO 2009/2016 3000 SHRA SCT020TCU BKN030 BECMG 2015/2017 22008KT BECMG 2021/2023 VRB02KT LDRI 200600Z 36009KT 300V060 9999 FEW036 SCT050 BKN062 15/03 Q1010 =
LDRI 200525Z 2006/2106 06008KT 9999 SCT020 BKN035 TX14/2009Z TN08/2105Z PROB30 TEMPO 2009/2020 RA BECMG 2010/2012 32006KT BECMG 2018/2020 11006KT PROB40 TEMPO 2020/2106 4000 SHRA SCT020TCU BKN025 LDOS 200600Z 08009KT 8000 -RA SCT043 11/09 Q1013 =
LDOS 200525Z 2006/2106 12012KT 9999 SCT015 BKN035 TX13/2014Z TN05/2105Z TEMPO 2008/2014 3000 RA BR BKN010 BKN030 BECMG 2015/2017 16005KT PROB30 TEMPO 2018/2100 1500 -RA BR BKN005 BKN025 PROB40 TEMPO 2100/2106 0400 FG
TAF
LDZA 200525Z 2006/2106 VRB02KT 6000 SCT015 BKN035 TX09/2013Z TN04/2105Z BECMG 2006/2008 05008KT TEMPO 2007/2016 3000 RA BR BKN010 BKN030 BECMG 2012/2014 VRB02KT PROB40 TEMPO 2016/2103 1200 -RA BCFG BKN002 BKN025 PROB30 2103/2106 0300 FG VV001 =
LDSP 200525Z 2006/2106 10012KT 9999 SCT040 TX15/2012Z TN11/2102Z TEMPO 2006/2106 RA PROB40 TEMPO 2006/2020 4000 SHRA SCT025TCU BKN030 PROB30 TEMPO 2012/2016 22010KT 3000 TSRA FEW025CB BKN030 BECMG 2016/2018 VRB02KT =
LDDU 200525Z 2006/2106 12015KT 9999 FEW015 SCT025 TX15/2012Z TN11/2023Z TEMPO 2006/2015 4000 SHRA SCT020TCU BKN025 PROB30 TEMPO 2006/2014 3000 TSRA FEW020CB BKN023 TEMPO 2012/2017 20008KT BECMG 2017/2019 09006KT PROB40 TEMPO 2018/2106 4000 SHRA FEW020TCU SCT030 =
LDPL 200525Z 2006/2106 06008KT 9999 SCT015 BKN035 TX14/2009Z TN07/2105Z TEMPO 2010/2106 3000 -RA BR BKN005 BKN030 PROB30 TEMPO 2012/2106 SHRA FEW020TCU BKN025 BECMG 2012/2014 27005KT =
LDZD 200525Z 2006/2106 06005KT 9999 -RA SCT040 TX13/2015Z TN08/2105Z TEMPO 2006/2100 RA BECMG 2008/2010 13010KT PROB30 TEMPO 2009/2016 3000 SHRA SCT020TCU BKN030 BECMG 2015/2017 22008KT BECMG 2021/2023 VRB02KT =
LDRI 200525Z 2006/2106 06008KT 9999 SCT020 BKN035 TX14/2009Z TN08/2105Z PROB30 TEMPO 2009/2020 RA BECMG 2010/2012 32006KT BECMG 2018/2020 11006KT PROB40 TEMPO 2020/2106 4000 SHRA SCT020TCU BKN025 =
LDOS 200525Z 2006/2106 12012KT 9999 SCT015 BKN035 TX13/2014Z TN05/2105Z TEMPO 2008/2014 3000 RA BR BKN010 BKN030 BECMG 2015/2017 16005KT PROB30 TEMPO 2018/2100 1500 -RA BR BKN005 BKN025 PROB40 TEMPO 2100/2106 0400 FG =
SR / SS: 06:02 / 15:20 UTC (Zagreb 2019-11-20)