Avioradar koristi kolačiće da bi Vam omogućio jednostavnije i ugodnije korištenje stranice. 

AVIORADAR - Hrvatski zrakoplovni portal

METAR & TAF

[Source: ADDS]
METAR
LDZA 250130Z 10004KT 040V130 0300 R04/0750N R22/0750N FG VV001 01/00 Q1028 NOSIG =
LDZA 242325Z 2500/2600 05005KT 0200 FZFG VV001 TX03/2514Z TNM03/2523Z PROB30 TEMPO 2500/2510 1000 BCFG VV002 BECMG 2508/2510 0600 FG OVC003 PROB40 2510/2517 3000 BR OVC010 BECMG 2520/2522 0200 FZFG VV001 LDSP 250130Z AUTO 34005KT 310V020 CAVOK 09/M00 Q1023 =
LDSP 242325Z 2500/2600 33006KT CAVOK TX16/2512Z TN08/2505Z LDDU 250130Z 04007KT 330V100 CAVOK 11/M04 Q1022 =
AMD LDDU 250156Z 2501/2600 04008KT CAVOK TX16/2512Z TN10/2505Z BECMG 2508/2510 27008KT BECMG 2516/2518 02010KT LDPL 250130Z 04007KT CAVOK 06/M02 Q1023 =
LDPL 242325Z 2500/2600 03005KT CAVOK TX13/2513Z TN03/2503Z PROB30 TEMPO 2512/2515 28007KT PROB40 2517/2600 2000 BR LDZD 250130Z 12003KT CAVOK 02/M00 Q1023 =
LDZD 242325Z 2500/2600 VRB02KT CAVOK TX14/2512Z TN02/2500Z LDRI 250130Z 06010KT CAVOK 09/M03 Q1023 =
LDRI 242325Z 2500/2600 VRB02KT CAVOK TX13/2513Z TN04/2504Z LDOS 250130Z 07006KT 3000 BR OVC003 03/02 Q1029 =
LDOS 242325Z 2500/2600 10005KT 2000 BR OVC002 TX04/2514Z TNM03/2523Z PROB30 TEMPO 2500/2508 0400 FZFG VV001 PROB40 2510/2516 6000 NSW OVC012 BECMG 2518/2520 0500 FZFG PROB30 TEMPO 2521/2600 0100 VV001
TAF
LDZA 242325Z 2500/2600 05005KT 0200 FZFG VV001 TX03/2514Z TNM03/2523Z PROB30 TEMPO 2500/2510 1000 BCFG VV002 BECMG 2508/2510 0600 FG OVC003 PROB40 2510/2517 3000 BR OVC010 BECMG 2520/2522 0200 FZFG VV001 =
LDSP 242325Z 2500/2600 33006KT CAVOK TX16/2512Z TN08/2505Z =
AMD LDDU 250156Z 2501/2600 04008KT CAVOK TX16/2512Z TN10/2505Z BECMG 2508/2510 27008KT BECMG 2516/2518 02010KT =
LDPL 242325Z 2500/2600 03005KT CAVOK TX13/2513Z TN03/2503Z PROB30 TEMPO 2512/2515 28007KT PROB40 2517/2600 2000 BR =
LDZD 242325Z 2500/2600 VRB02KT CAVOK TX14/2512Z TN02/2500Z =
LDRI 242325Z 2500/2600 VRB02KT CAVOK TX13/2513Z TN04/2504Z =
LDOS 242325Z 2500/2600 10005KT 2000 BR OVC002 TX04/2514Z TNM03/2523Z PROB30 TEMPO 2500/2508 0400 FZFG VV001 PROB40 2510/2516 6000 NSW OVC012 BECMG 2518/2520 0500 FZFG PROB30 TEMPO 2521/2600 0100 VV001 =
SR / SS: 06:09 / 15:16 UTC (Zagreb 2020-11-25)