Avioradar koristi kolačiće da bi Vam omogućio jednostavnije i ugodnije korištenje stranice. 

AVIORADAR - Hrvatski zrakoplovni portal

Liceniranje zrakoplovnog osoblja u vrijeme koronavirusa

Bruno Habus.

HACZ: Nastavak provođenja ispita ovisi o preporukama Stožera

S obzirom na aktualnu situaciju, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) je obustavila provođenje teorijskih ispita za zrakoplovno osoblje. Stoga smo Agenciji uputili pitanja vezana uz osposobljavanje zrakoplovnog osoblja, licenciranje i obnovu dozvola.

Svi ispiti su odgođeni prije održavanja ispitnog roka u ožujku. Kad je planirano ponovno omogućavanje polaganja ispita te hoće li propušteni ispitni rokovi biti nadoknađeni ili će ispiti biti održani sukladno predviđenom rasporedu polaganja do kraja godine?

"Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo redovito prati epidemiološku situaciju u Zagrebu i Republici Hrvatskoj kao i mjere i prijedloge Stožera civilne zaštite i Vlade Republike Hrvatske te, s obzirom na njih, donosi odluku o održavanju, odnosno neodržavanju teorijskih ispita. Agencija je tako za svaki mjesec donijela odluku o neodržavanju teorijskih ispita za stjecanje dozvola zrakoplovnog osoblja uzimajući u obzir trenutačnu situaciju te će nastaviti s istom praksom. S obzirom da se epidemiološke mjere i ograničenja na državnoj razini ne planiraju dugoročno već ovise o trenutačnoj situaciji, tako ni Agencija ne može dugoročno planirati kada će započeti s testiranjem. Ispitni rokovi definirani predviđenom Odlukom o godišnjem planu održavanja ispitnih rokova u 2020. godini zasigurno će se održati onako kako su predviđeni ukoliko to dopusti epidemiološka situacija u tom trenutku, a Agencija će razmotriti i provođenje dodatnih izvanrednih ispitnih rokova ukoliko će biti u mogućnosti iste i održati."

 

Hoće li biti omogućeno održavanje praktične letačke obuke te hoće li u tom slučaju Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdati preporuke vezane uz održavanje praktične letačke obuke?

"HACZ nije zabranila ovlaštenim organizacijama održavanje praktičnog osposobljavanja pilota već se sve ovlaštene organizacije rukovode odlukama i preporukama Stožera civilne zaštite RH. Stoga vas molimo sve informacije o prekidu ili početku aktivnosti u vezi osposobljavanja pilota potražiti u ovlaštenim organizacijama za osposobljavanje pilota."

 

Kad je planiran ponovni početak održavanja praktičnih letačkih ispita?

"U ovom trenutku ne postoji zabrana održavanja praktičnih letačkih ispita te se oni u ovom trenutku i mogu održavati. Ograničenje praktičnih letačkih ispita postoji zbog činjenice da su organizacije za osposobljavanje trenutačno prekinule osposobljavanje te se ona ne mogu dovršiti zbog epidemioloških mjera i uputa o zabrani okupljanja i održavanju socijalne distance donesenih na razini države od strane Stožera civilne zaštite. S obzirom na činjenicu da kandidati za stjecanje dozvola nisu bili u mogućnosti dovršiti osposobljavanje, Agencija je Europskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo (EASA) prijavila izuzeće od zahtjeva kojima je propisano razdoblje valjanosti uspješno položenih teorijskih ispita te je dana 31. ožujka 2020. donijela Naredbu o zrakoplovnoj sigurnosti (ASO-2020-005) kojom je propisano kako se „razdoblja valjanosti uspješno položenog teorijskog ispita kandidata za stjecanje dozvole pilota zrakoplova definirana odredbama FCL.025 (c)(1) i (c)(2) koja istječu nakon stupanja na snagu ovog ASO-a, a prije 30. studenog 2020., automatski produžuju do 30. studenog 2020.“"

 

Hoće li rokovi unutar kojih polaznici moraju položiti ispite (završiti obuku) biti produženi, s obzirom na stanovitu stanku u školovanju uzrokovanu pandemijom koronavirusa?

"Rokovi unutar kojih polaznici moraju položiti ispite također su produženi Naredbom o zrakoplovnoj sigurnosti (ASO-2020-006) i to za onoliko mjeseci za koliko nisu bili u mogućnosti pristupiti polaganju teorijskog ispita, odnosno za razdoblje u kojem Agencija neće organizirati polaganje teorijskih ispita."

 

Je li u ovoj aktualnoj situaciji polaznicima bilo omogućeno polaganje 'proficiency checkova'?

"Polaganje provjera stručnosti (proficiency check) i ispita praktične osposobljenosti (skill test) nije zabranjeno od strane Agencije već je bilo ograničeno odlukama Stožera civilne zaštite o zabrani okupljanja i mjerama socijalne distance kao i nemogućnosti i razumljive nevoljkosti ispitivača provoditi ispite zbog opasnosti širenja zaraze i ugrožavanja života i zdravlja. Agencija je, kako bi olakšala situaciju brojnim imateljima dozvola kojima su ovlaštenja istjecala, prijavila EASA-i izuzeće od zahtjeva za produljenje valjanosti ovlaštenja te objavila dvije Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti (ASO-2020-005 i ASO-2020-006) kojima se imateljima produljuje ovlaštenje za razdoblje od 4 mjeseca bez obaveze provođenje provjere stručnosti, ukoliko Agenciji dostave dokaz o obavljenom briefingu s instruktorom i/ili ispitivačem (koje je moguće provesti i koristeći razna dostupna bežična komunikacijska sredstva)."

 

Polaznici su obaviješteni da se odgođeni ispitni rokovi neće računati kao pad na ispitu. Hoće li polaznicima kojima je ispit odgođen biti ponuđeno polaganje u bilo kojem ispitnom roku ili će Agencija odrediti kojem ispitnom roku polaznici moraju nazočiti? Hoće li u tom slučaju polaznici moći odustati od ispitnog roka bez evidencije pada ispita?

"Agencija neće određivati kojem ispitnom roku polaznici moraju nazočiti već će, kao i do sad, kandidati sami moći birati u kojem roku će prijaviti teorijske ispite. Bez obzira na to, Agencija će svakako biti dužna provoditi epidemiološke mjere i održavati socijalnu distancu među kandidatima što će sigurno dovesti do ograničenja broja kandidata koji smiju biti u učionici u isto vrijeme te do mogućeg ograničenja broja kandidata koji će moći pristupiti pojedinom ispitnom roku. O navedenom će Agencija svakako pravovremeno izdati obavijest na svojim web-stranicama te uzeti u obzir eventualnu nemogućnost kandidata za pristupanje teorijskom ispitu u smislu računanja rokova u kojima su kandidati dužni uspješno položiti teorijski ispit."

 

Ovim putem zahvaljujemo PR službi HACZ-a na dostavljenim odgovorima.

Foto © AvioRadar

Twitter