Avioradar koristi kolačiće da bi Vam omogućio jednostavnije i ugodnije korištenje stranice. 

AVIORADAR - Hrvatski zrakoplovni portal

Prijedlog odluke o postupku dokapitalizacije Croatia Airlinesa

Vlada Republike Hrvatske.

Croatia Airlines Airbus A319

Prenosimo prijedlog odluke o stvaranju prethodno potrebnih uvjeta osiguranja postupka dokapitalizacije društva Croatia Airlines d.d.

U postupku procjene položaja i financijskog stanja društva Croatia Airlines d.d. nadalje (CA) na hrvatskom i europskom tržištu utvrđena je potreba provedbe određenih pripremnih radnji kojima bi se osigurala nužna stabilizacija poslovanja CA čime bi se pak omogućila provedba procesa povećanja kapitala, kako od strane Republike Hrvatske kao većinskog vlasnika tako i od strane drugih zainteresiranih investitora u skladu s odredbama propisa koje uređuju tržište kapitala i državnih potpora.

U sklopu gore navedenog postupka pripremljene su procjena vrijednosti CA, analiza negativnih učinaka na stanovništvo i gospodarstvo Republike Hrvatske slijedom prestanka operacija CA te prikaz mogućih opcija dokapitalizacije CA koje je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture analiziralo u suradnji s CA.

Iz analize gore navedenih dokumenata proizlazi da su u slučaju nedostatka potrebnog kapitala za nesmetano financiranje redovnog poslovanja te posljedičnog prestanka operacija CA, neizbježan iznimno negativnim posljedicama za gospodarstvo RH te posebno turistički sektor, uz očekivane negativne ekonomske posljedice koje kumulativno višestruko nadmašuju planirani iznos kapitalne injekcije i buduće dokapitalizacije. Ovo se posebno odnosi na poremećaje na domaćem zrakoplovnom tržištu koje u velikoj većini ovisi o poslovanju CA, gubitak cjelogodišnje i redovne povezanosti u teritorijalne integracije gradova i regija Republike Hrvatske, kao i povezivanje hrvatskih gradova s ključnim europskim gradovima, što je od nacionalnog interesa te dodatno od ključne važnosti za vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije u prvoj polovici 2020. godine. Također, za očekivati je da bi prestanak poslovanja CA ugrozilo uspjeh ključnih infrastrukturnih projekata ukupne vrijednosti gotovo 700 milijuna EUR samo u zrakoplovnom sektoru, uz potencijalno preuzimanje zaduženja u iznosu od 200 milijuna EUR.

Sukladno pripremljenoj projekciji novčanog toka za naredna 24 mjeseca utvrđen je nedostatak financijskih sredstava za popravak i generalni remont preostala dva motora zrakoplova u procijenjenom iznosu od 71 milijun kuna, plaćanja trenutno dospjelog duga prema domaćim dobavljačima od 68 milijuna kuna, ostale neophodne investicije u sljedećih 12 mjeseci u iznosu od 60 milijuna kuna, plaćanje kreditnih obveza u ukupnom iznosu od 26,3 milijuna kuna. Također, obzirom na starost flote i s tim povezane rizike, prema kompanijskom contingency planu nužno je imati određena sredstva za izvanredne popravke jer se prosječno jednom godišnje pojave izvanredne popravke motora (što su dodatni troškovi od oko 4 milijuna USD po motoru). Predviđeni iznos od 250 milijuna kuna biti će utrošen u ovu svrhu s tim da će isplata biti u dva obroka – najmanje 100 milijuna kuna u 2019. godini, a preostali iznos do 250 milijuna kuna u 2020. godini.

O usklađenosti mjera sadržanih u ovoj Odluci s pravilima o državnim potporama i zajedničkim tržištem Europske unije, kao i mjerama koje slijede Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture će, u suradnji s ostalim nadležnim tijelima državne uprave, izvršiti neophodne konzultacije s nadležnim službama Europske komisije.

Donošenjem ove Odluke stabilizirati će se poslovanje CA čime će se spriječiti brojni negativni učinci na stanovništvo i gospodarstvo Republike Hrvatske što će najizravnije osjetiti zrakoplovni i turistički sektor dok će se posljedice neizravno širiti i na ostale gospodarske grane.

Ovom Odlukom se omogućuje provedba daljnjih aktivnosti od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u suradnji s CA i ostalim nadležnim tijelima državne uprave kako bi se do 31. prosinca 2019. godine pripremio prijedlog modela dokapitalizacije u otvorenom postupku sukladno pravilima kojima je uređeno tržište kapitala.

Priopćenje u cijelosti Vlade Republike Hrvatske

Foto © Marko Kovačićek (ZAG/2019.)

Pročitajte još:

Twitter