Avioradar koristi kolačiće da bi Vam omogućio jednostavnije i ugodnije korištenje stranice. 

AVIORADAR - Croatian aviation website

METAR & TAF

[Source: ADDS]
METAR
LDZA 081430Z 09007KT 030V140 CAVOK 20/M03 Q1025 TEMPO 04008KT =
LDZA 081126Z 0812/0912 10008KT CAVOK TX20/0814Z TN01/0905Z PROB40 TEMPO 0814/0819 04008KT LDSP 081430Z 23009KT CAVOK 17/03 Q1024 BECMG 30010KT =
LDSP 081125Z 0812/0912 23010KT CAVOK TX20/0812Z TN10/0905Z BECMG 0815/0817 32010KT BECMG 0822/0900 VRB02KT BECMG 0910/0912 23010KT LDDU 081430Z 31014KT 290V350 CAVOK 15/08 Q1023 NOSIG =
LDDU 081125Z 0812/0912 29010KT CAVOK TX18/0911Z TN12/0903Z BECMG 0820/0822 02012KT BECMG 0909/0911 29010KT LDPL 081430Z 28011KT CAVOK 19/M07 Q1024 NOSIG =
LDPL 081126Z 0812/0912 12005KT CAVOK TX22/0814Z TN06/0905Z BECMG 0813/0815 27008KT BECMG 0816/0818 34005KT PROB30 TEMPO 0820/0904 06008KT BECMG 0910/0912 27010KT LDZD 081430Z 28012KT 240V320 CAVOK 18/M02 Q1024 NOSIG =
LDZD 081125Z 0812/0912 26012KT CAVOK TX23/0812Z TN04/0904Z TEMPO 0814/0816 31010KT BECMG 0816/0818 VRB02KT BECMG 0909/0911 28012KT LDRI 081430Z 08011KT 010V120 CAVOK 22/M08 Q1023 =
LDRI 081126Z 0812/0912 12012KT CAVOK TX23/0813Z TN06/0905Z BECMG 0813/0815 VRB02KT PROB40 TEMPO 0816/0820 06014KT LDOS 081430Z 10008KT 040V150 CAVOK 20/M04 Q1026 =
LDOS 081126Z 0812/0912 09006KT CAVOK TX20/0814Z TN01/0905Z
TAF
LDZA 081126Z 0812/0912 10008KT CAVOK TX20/0814Z TN01/0905Z PROB40 TEMPO 0814/0819 04008KT =
LDSP 081125Z 0812/0912 23010KT CAVOK TX20/0812Z TN10/0905Z BECMG 0815/0817 32010KT BECMG 0822/0900 VRB02KT BECMG 0910/0912 23010KT =
LDDU 081125Z 0812/0912 29010KT CAVOK TX18/0911Z TN12/0903Z BECMG 0820/0822 02012KT BECMG 0909/0911 29010KT =
LDPL 081126Z 0812/0912 12005KT CAVOK TX22/0814Z TN06/0905Z BECMG 0813/0815 27008KT BECMG 0816/0818 34005KT PROB30 TEMPO 0820/0904 06008KT BECMG 0910/0912 27010KT =
LDZD 081125Z 0812/0912 26012KT CAVOK TX23/0812Z TN04/0904Z TEMPO 0814/0816 31010KT BECMG 0816/0818 VRB02KT BECMG 0909/0911 28012KT =
LDRI 081126Z 0812/0912 12012KT CAVOK TX23/0813Z TN06/0905Z BECMG 0813/0815 VRB02KT PROB40 TEMPO 0816/0820 06014KT =
LDOS 081126Z 0812/0912 09006KT CAVOK TX20/0814Z TN01/0905Z =
SR / SS: 04:20 / 17:33 UTC (Zagreb 2020-04-08)